Plaatsbeschrijvingen

Voor de aanvang van een verhuring of werken kan het opstellen van een plaatsbeschrijving
een zeer nuttig gegeven zijn om eventuele discussies achteraf te voorkomen.

Plaatsbeschrijving bij de aanvang van een huurovereenkomst

Deze plaatsbeschrijving beschrijft de toestand van alle lokalen van een pand bij aanvang van een huurovereenkomst. Dit gebeurt aan de hand van een gedetailleerd verslag, aangevuld met foto's. Op het einde van de huurovereenkomst moet de huurder het pand in dezelfde staat terug bezorgen. Dit met uitzondering van wat door overmacht of ouderdom is teniet gegaan of beschadigd. Aan de hand van de plaatsbeschrijving kan de eventuele huurschade op het einde van de huur bepaald worden. Het gewijzigde artikel 1730 van BW bepaalt dat de partijen verplicht zijn een omstandige plaatbeschrijving op te stellen op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening. Alle contractuele bepalingen welke in strijd zijn met het artikel 1730 zijn nietig. Deze plaatsbeschrijving dient toegevoegd te worden bij de registratie van het huurcontract.

Plaatsbeschrijving voor de aanvang van werken

Aannemers van wegenis-, bouw-, of afbraakwerken zijn veelal verplicht zo'n plaatsbeschrijving te laten opmaken, want wanneer er door hun werken schade aan de omliggende constructies optreedt, zijn zij verantwoordelijk. Het doel van dergelijke plaatsbeschrijvingen is vast te stellen of er enige schade is aan een eigendom voor de werken aanvangen.

Bij een plaatsbeschrijving voor aanvang van werken wordt een gedetailleerde staat van het eigendom opgemaakt, zodat men na afronding van de werken kan nagaan of het eigendom schade heeft geleden door de werken.

Staat van vergelijking

Op het einde van een huurovereenkomst of na de werken kan een vergelijkende staat worden opgemaakt. Hier wordt bij eventuele schade vastgesteld die er nog niet was bij de basisplaatsbeschrijving.